49210203

Hjemmearbejde

Hvad er hjemmearbejde på Helsingør Lilleskole

Hjemmearbejde strækker sig over et spektrum fra ’en opfordring’ til ’en forventning’ om at eleven beskæftiger sig med et bestemt emne uden for skoletiden.

Hjemmearbejde spænder fra legende og undersøgende tilgange med undrende spørgsmål, der tages med hjem, til at arbejde med større skriftlige opgaver, læsning af fagtekster og fordybelse i projektopgaver. Mængden og typen af opgaver vil være differentieret og kan naturligt stige med alderen.

Nogle skoleopgaver løses bedst i samarbejde med andre i skolen, i timerne, i relationerne og i fællesskaberne. Andre opgaver kan dreje sig om forberedelse til kommende arbejde i skolen, det kan være som øvelse, træning, fordybelse eller færdiggørelse af det, der er blevet arbejdet med i skoletiden.

Hjemmearbejdet skal have et formål og være med til at øge elevernes forståelse for et område. Det skal være relevant for de næste skridt, der skal tages.

Lærerens rolle

Behovet for en indsats uden for skoletiden vil typisk stige med alderen. Det er lærernes opgave løbende at vurdere og drøfte typen og mængden af opgaver for at kunne opstille tilpassede udfordringer for eleverne. Mængden af hjemmearbejde skal være overkommelig for den enkelte elev (og familie).

For at kunne tilgodese det fælles arbejde i klassen, kan der for enkelte elever laves særlige aftaler om hjemmearbejde i en afgrænset periode – det kan fx være som læsehjælp.

Lærerne kan give idéer, gode råd og opmuntring og skriver desuden i ugeplaner, hvad der arbejdes med.

Forældres rolle

Forældre bakker op om barnets læring ved at udvise interesse og nysgerrighed for skolelivet. Barnet motiveres, når forældre medvirker til at skabe relevans for et fags indhold.

Hvis en elev har været fraværende – især ved længerevarende fravær, sørger eleven/hjemmet for bedst muligt at indhente det mistede.

Made by Hjemmesider.dK