49210203

Undervisning hos os

Undervisning i de tre afdelinger – undervisning på tværs

På Helsingør Lilleskole er vi inddelt i tre afdelinger og også tre bygninger. Lille afdeling(LA) klassetrin 0. – 2. kl. holder til i hovedbygningen, hvor der også er kontor, lærerværelse og gymnastiksal. Mellembygningen (MB) 3. – 6. kl. og Overbygningen (OB) har hver deres egen bygning.

Fagmål:
Ifølge friskoleloven skal skolens undervisning stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Helsingør Lilleskole følger Fælles Mål og de vejledende læseplaner, som er udarbejdet af Undervisningsministeriet. For at se skolens fagfordeling på de forskellige klassetrin, klik her

LA – Lille afdeling

I LA vil vi skabe et trygt læringsmiljø, der gennem opmærksomhed, nærhed og en understøttende struktur inkluderer det enkelte barn både fagligt og socialt.

Det enkelte barn:
Vores intention er, at skabe tryghed og styrke selvværdet hos barnet så barnet blomstrer og får mod til at stå frem og være sig selv.

Derfor vil vi skabe daglig nærhed og kontakt med det enkelte barn, samt styrke barnets stærke sider og fremhæve/fokusere på det positive

Fællesskabet:
Vores intention er, at skabe trygge rammer hvor børnene indgår i et fællesskab, hvor de bidrager med det de hver især kan og rummer hinandens forskelligheder.

Læring:
Vore intention er, at skabe et læringsmiljø, hvor det enkelte barn bevarer og udvikler sin nysgerrighed samt lyst til at lære

I lille Afdeling på HLS arbejder vi på at opbygge et fundament for børnene som bygger på det princip, at læring skal ske under hensynstagen til det hele menneske.

Derfor har vi I lille afdeling (LA) en alsidig og legende tilgang til undervisning.

Undervisningen bliver ofte kombineret med musik-kreative fag samt arbejdes der med forskellige emner på tværs af klassetrin.

Der arbejdes på tværs af klassetrin i forbindelse med emnearbejde, storyline, teater og skovuge.

Undervisning på tværs: 

Teater
Hvert år laver vi teater. Vi arbejder med dramaøvelser, hvor der er fokus på kropssprog, for at vise hvordan kropsprog kan betone forskellige sindsstemninger, samt hvilke signaler kropssprog kan signalere og bevidstgørelse heraf.

Desuden har vi i teater fokus på lyde og deres betydning for stemninger. Vi oplever, at når børn laver teater bryder de grænser på forskellige måder. De bliver modige. Processen i at lave teateret er lige så vigtig for os som produktet og her lærer de, at alle børn har forskellige ressourcer og alle har noget at bidrage med til fællesskabet.

Skovuge
I maj måned flytter vi en uge ud i Egebæksvang skov, hvor eleverne deltager i forskellige natur- og teknikaktiviteter ved sø, skov, å og strand; bygge huler, orienteringsløb, fiske og dissekere fisk, tænde og lave mad på bål, snitte pinde til våben, bygge svævebane og lege rollespil.

Skovugen er med til at danne nye sociale relationer, de lærer at begå sig i naturen og tilegner sig et kendskab til dyrelivet i skoven.

Desuden kan nævnes matematikugermotionsuge, venskabsvenner, fællesemne for hele skolen, morgensamling og ture, som også foregår på tværs af klassetrinene.

Vi har erfaret, at fællesskabet styrkes, når eleverne møder flere samarbejdspartnere på̊ tværs af klassetrin og køn. Vi har set nye venskaber blomstre op samt øget omsorg, respekt for hinanden og hinandens forskelligheder. Ligeledes ser vi børn der opdager nye interesser og evner.

MB – Mellembygningen

I mellembygningen vil eleverne blive mødt med en masse faglige udfordringer i alle de fag, som er på skemaet: dansk, matematik, naturfag, engelsk, billedkunst, musik og gymnastik.
Det er i alle fag vigtigt, at eleverne tilegner sig en grundlæggende viden og nogle færdigheder.

Vi ønsker, at eleverne både lærer teoretiske og praktiske tilgange i fagene.
F.eks. en matematiktime, hvor undervisningen indeholder:
– fælles gennemgang et nyt faglig område ”vægt og mål”
– fælles opgaver og eksempler på den elektroniske tavle
– træning og arbejde sin egen matematikbog
– opgaver udenfor: opmåling af ting på legepladsen
– opgaver i køkkenet, hvor de bruger viden om vægt og mål.
– opgaver i sløjd, hvor de saver og bygger ud fra deres viden om mål

I undervisningen lægger vi stor vægt på at udvikle elevernes evne til at samarbejde om noget fagligt. Dette foregår både med sidemakkeren, bordgruppen og grupper sammensat ud fra en faglig vinkel.

Vi møder eleverne med nogle konkrete forventninger om at de skal engagere sig i undervisningen og derved selv opleve et medansvar for deres egen faglige udvikling.

Undervisning på tværs: 

Hos os er der både fagligt fokus, fokus på samarbejde og på at styrke fællesskabet i afdelingen når vi arbejder på tværs.

Krop og motionsugen
Efter en god morgenspurt laver vi forskellige aktiviteter f.eks.: kroppens organer, styrke og balance, sund madpakke, motionsspil. Her er det meningen, at man både skal tilegne sig en faglig viden, men også være aktiv og arbejde mere praktisk. Hver dag slutter man af i sin klasse, hvor der skrives loghæfte og snakkes om dagens oplevelser. Den sidste dag, holder hele skolen fælles motionsdag, hvor alle klasser blandes på hold og bliver udfordret med mange forskellige fysiske aktiviteter og samarbejdsøvelser.

Kreatimer
Indenfor de kreative områder sløjd, håndarbejde, billedkunst og madlavning tilbyder lærerne forskellige kreative hold. Der er typisk fire kreaperioder på et skoleår, så alle kan komme rundt i de forskellige områder. Vi arbejder fx. med animationsfilm, bygge fuglehuse i sløjd, lerkrukker, gipsskulpturer, filtbolde, hjemmelavede musikinstrumenter, uroer/mobiler, sunde supper, bagning, trækuglebaner.

Teater
Ud fra en fælles overskrift, f.eks. ”USA”, ”middelalderen” eller ”akrobatik og bevægelse” laver vi et teater. I optakten bruges alle de skemalagte kreatimer til f.eks. at lave middelaldermad, våben, musikinstrumenter og animationsfilm – et fagligt, praktisk og kreativt mix. Fagtimerne i ugerne op til bruges til at tilegne sig faglig viden til samme overskrift. I teaterugerne står eleverne for at lave deres scener til teaterstykker, musikken, kulisserne, rekvisitter mm. og alle er dermed en brik i det store puslespil.

OB – Overbygningen

Den største opgave for eleverne i overbygningen er, at lære at anvende det gode fundament, de har fået med sig fra LA og MB. Vi arbejder mere projektorienteret, eleverne arbejder mere selvstændigt og vi har mange projekter på kryds og tværs af fag, klasser og emner.

I OB har vi mange rejser. I 8. klasse har eleverne udveksling med en skole i Cornwall i England, I 9. klasse har eleverne udveksling med en skole i Thüringen i Tyskland og i 10. klasse går den lange rejse til Gambia eller Ghana.

Undervisning på tværs

Vi laver mange ting på tværs af klassetrinene, så du får mange nye venner. Allerede på vores store lejrskole med alle fire klasser i august bliver eleverne rystet godt sammen, så de er klar til både de store og små udfordringer hen over de fire år.

Teater
Vi laver hvert andet år en kæmpe stor teaterforestilling med musik, drama og restaurant. På linjefagsholdene op til teaterugerne er eleverne selv med til at udvælge musik, skrive scener og designe en menu til restauranten.

Loppemarked
I foråret arbejder elever, forældre og lærere sammen om at afholde et stort loppemarked, hvor vi samler penge ind til vores rejser. Der skal meget organisering til for at få et rigtig godt loppemarked op at stå og eleverne er selv med til alle dele, fx at passe telefon og mail, uddele sedler i lokalområdet og sortere effekter.

Trappemøder
Gennem demokratiske processer, får eleverne mulighed for at diskutere og informere hinanden om forskellige aktiviteter på vores trappemøder. Vi holder trappemøder mindst en gang om måneden og eleverne står selv for en stor del af møderne.

Made by Hjemmesider.dK