49210203
Indmeldelse helsingør lille skole

Kære ansøger til Helsingør Lilleskole

Tak for jeres interesse

Når I har udfyldt og indsendt indskrivningsformularen til højre, vil I få en bekræftelse på, at jeres barn er kommet på venteliste. Skulle I ikke få en bekræftelse inden 3 arbejdsdage, bedes I kontakte os. Bemærk at der ikke behandles ansøgninger i skoleferierne. Hvis jeres ansøgninger er til en klasse hvor der er ledig plads, vil I straks blive kontaktet.

Jeres ansøgning vil blive behandlet strengt fortroligt.

Husk at meddele skolen, hvis I skifter mailadresse. Ellers risikerer I at miste jeres plads på ventelisten.

I oktober/november måned holder vi hvert år åbent hus og orienteringsaften, som I inviteres til hvis jeres ansøgning drejer som om et barn der er ”skolestarter”. Derefter vil der være optagelsessamtaler. Læs mere her. Vi tilstræber en ligelig kønsfordeling i klassen. Søskendebørn og børn af ansatte har fortrinsret til en plads.

Loyalitet over for skolens værdisæt, opsigelse af skoletilbuddet mv.

Skolen gør opmærksom på, at kommende forældre skal gøre sig bekendt med skolens vedtægter via skolens hjemmeside. Forældre skal være loyale over for skolens værdigrundlag.

Desuden skal forældre holde sig orienteret om samt overholde bestyrelsens retningslinjer for fx deltagelse i arbejdsdage, rengøring og lign. Læs mere om det her.

Forældre skal også holde sig orienteret om skolens betalings- og gebyrregler (via skolens hjemmeside). Såfremt der er ønske om at udmelde sit barn, skal der rettes henvendelse til skolens kontor. Skolen gør opmærksom på, at retningslinjer for opsigelsesvarsel mv også fremgår af skolens hjemmeside her.

Personlige oplysninger

I forbindelse med evt. skolestart vil skolen bede jer om tilladelse til, at vi kan indhente oplysninger fra barnets institution eller tidligere skole.

I er altid velkomne til at kontakte os, hvis I har spørgsmål. Enten på kontor@lilleskolen.dk eller 49210203

Med venlig hilsen

Optagelsesudvalget

  Barn  Forældre 1

  Er indehaver af forældremyndighed*?

  Forældre 2

  Er indehaver af forældremyndighed*?

  Made by Hjemmesider.dK