49210203
Alfabet

ABC-darium

Billedmager – Skolens billedkunstlokale

Bommen – Fra De Mezasvej ind til gården har vi en løftebom. Den skal være som udgangspunkt nede og må kun bruges kortvarigt, hvis man ekstraordinært har brug for at køre op i gården.

Brandtrappen – udvendig trappe på hovedbygningen.

Buller – den del af BØ’s klasselokale, der ligger ud mod boldbanen.

BØ – forkortelse for børnehaveklassen.

Danse skolen ind – Dans i skolegården med børn, lærere og forældre på første skoledag

Danse skolen ud – Dans i skolegården med børn, lærere og forældre på sidste skoledag

Cykler – Godt, miljøvenligt transportmiddel, der formindsker morgentrafikken på Fredericiavej.

Forældrerepperne – Hver klasse vælger 2 forældrerepræsentanter, der mødes 5 gange om året for at drøfte emner med pædagogisk og praktisk relation til skolen. Når der kommer en ny elev i klassen skal forældrerepperne tage kontakt til de nye forældre og informere dem om vigtige ting vedr. klassen og skolen. Læs mere her

GY – betegnelse for gymnastiksalen og faget gymnastik.

HLS – Helsingør Lilleskole

HLSV– Helsingør Lilleskoles Venner. Forening for tidligere lærere og forældre mv.

Is-gangen – gangen i hovedbygningen med udstillinger og adgang til bl.a. lærerværelse og musik

KrUdt – Kreativt Udtryk – de kreative fag på mellemtrinet.

Kulturjam – fest i den første lørdag i december for elever, forældre og lærere. Eleverne optræder med musik og sang og/eller viser elementer af andre musisk/kreative aktiviteter.

LA – Lille Afdeling (BØ – 2. kl.)

Linjefag – OB’s praktisk-kreative valgfag.

Lufter – frikvarter

MB – Mellembygningen (3. til 6. kl.)

Mellembølge – emneperiode for mellembygningens børn, hvor der arbejdes på tværs af fag og klassetrin.

Naboer – et meget tolerant og forstående folkefærd

Oasen – lokalet på første sal, der huser kontor for skolens ledelse og sundhedsplejerske.

OB – overbygningen (7. til 10. kl.)

Opbrudt skema – perioder, hvor det almindelige skema erstattes af anden form for undervisning – f.eks. tværfaglige og aldersintegrerede projekter. I disse perioder får børnene et særligt skema.

Opsamleren – skolens fritidsordning

Skolemøde – møde for alle skolens elever, hvor klasserne på skift står for indholdet.

SUV – specialundervisning. SUV-lokalet ligger øverst i hovedbygningen.

Sy – Syning har pt. ikke et lokale

Åbent hus – Afholdes en lørdag i november

Åben Skole aften – Afholdes normalt i november, hvor evt. kommende forældre (med tilmelding) kan få yderligere informationer om Lilleskolen, og møde ledelse, andre forældre mv.

Made by Hjemmesider.dK