49210203

Udmeldelse

Samarbejdet mellem skole og hjem er en af skolens grundlæggende værdier. Et skoleskift er en stor beslutning og kan have stor betydning for et barn, når det sker i løbet af skolegangen. Det er derfor vigtigt, at I taler med klasselæreren og skolen, inden beslutningen er truffet.

Når beslutningen er truffet, vil skole og hjem i samarbejde aftale nærmere om det praktiske omkring udmeldelsen.

Udmeldelsen skal sendes skriftligt til skolens kontor.

Udmeldelse af et barn skal som hovedregel ske med virkning fra udgangen af et skoleår.

Hvis udmeldelse sker i løbet af et skoleår eller i juli måned, skal der betales skolepenge for 3 måneder efter udmeldelsen er modtaget.

Ved udmeldelse i april til juni betales der for skoleåret ud.

Af hensyn til skolens planlægning, anmoder vi om, at udmeldelse varsles så snart man har besluttet sig for, at barnet skal gå i skole et andet sted.

Made by Hjemmesider.dK