49210203

Alkohol og rygning/nikotin

Alkoholpolitik

Helsingør Lilleskole følger generelt Sundhedsstyrelsens anbefalinger*. Derfor må skolens elever ikke indtage alkohol på HLS.

Eleverne må derfor naturligvis heller ikke indtage alkohol i forbindelse med lejrskoler, rejser og andre skolearrangementer.
 

Elevfester på skolen er derfor altid alkoholfrie. Dette er uden hensyn til, om festen afholdes af lærere og/eller forældre.

Elevfester i private rammer uden for skolen er ikke omfattet af denne politik. Det er her op til forældregrupperne at afgøre, hvornår, hvordan og om de unge kan indtage alkohol, og hvorledes aftalerne håndhæves

For at sikre, at forældrenes overordnede ansvar overholdes og de unge oplever, at alkohol tages alvorligt, har forældrene i OB aftalt, at der altid skal være forældre til stede ved private fester.
 
De unges alkoholindtag sker efter aftale mellem den enkelte elev og forældrene. Indtaget sker således alene under forældrenes ansvar. Tilsyn med om denne tillid til de unge forvaltes fornuftigt, kan løftes af de enkelte forældre og/eller – efter forudgående aftale – af hele eller dele af klassens forældregruppe.

Fokus på alkohol i undervisningen

Der er i undervisningen afsat tid til behandling af fakta og holdninger til alkohol og rusmidler generelt. Dette fremgår bl.a. af Årshjulet. Dette omfatter også, at eleverne skal forholde sig til de krav til adfærd, som denne politik indebærer. Friheden i politikken kræver – udover forældreansvar –, at de unge også her passer på hinanden og aktivt tager dette som en fælles forpligtelse.
 
Kun skolens ledelse og styrelse kan sammen dispensere fra disse regler.

Senest revideret af Styrelsen den 24.10.2023

Rygning mm.

Det er ikke tilladt at ryge, vape eller bruge snus/nikotinposer i skolens lokaler eller på skolens område.

Eleverne må heller ikke ryge, vape eller bruge snus/nikotinposer i forbindelse med lejrskoler, rejser og andre skolearrangementer udenfor skolen.

Ryge/nikotin politikken på HLS har til formål at
• forebygge, at elever begynder at ryge eller blive afhængige af nikotin
• forebygge, at elever udsættes for passiv rygning

Målet med ryge/nikotin politikken er, at ingen elever ryger eller bruger nikotinprodukter i skoletiden og i skolens regi.

Midlerne til at arbejde for opfyldelsen af dette mål er følgende:
 
Information og debat
Lærerne inddrager rygning og dets konsekvenser som emne i undervisningen. Emnet skal behandles i 7. eller 8. klasse. I forbindelse med, at emnet inddrages i undervisningen drøftes emnet på et forældremøde.
 
Forældrene og lærere
Det forventes, at lærere og forældrene støtter op om skolen rygepolitik ved at foregå med et godt eksempel og såvel i tale som handling støtte og overholde rygepolitikken.  

*https://www.sst.dk/da/viden/forebyggelse/alkohol/alkoholforebyggelse/sundhedsstyrelsens-udmeldinger-om-alkohol

Made by Hjemmesider.dK