49210203

Uddannelsesstatistik

Se statistik for overgangsfrekvens og karakterer på Børne og Undervisningsministeriets hjemmeside for uddannelsesstatistik.

https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Institutions/217016.aspx

Karaktergivning

Det er lovgivningsmæssigt pålagt os at offentliggøre karaktergennemsnittet for afholdte prøver. Det har vi følgende kommentar til:

Karakterer er kun én måde at evaluere elevernes udbytte på og giver således kun et meget begrænset billede at, hvor meget eleverne har lært på Helsingør lille Skole.

Hvis man sammenligner gennemsnit fra skole til skole bør man være opmærksom på, at der kan ligge meget forskellige elevtal bag karaktererne i forskellige fag inden for samme årgang.

Helsingør lille skole tilbyder ikke prøver efter 9.klasse. Skolens karakterstatistik omfatter derfor kun de prøver, som 10.klasse har gennemført.

Link til Undervisningsministeriet, hvor eksamenskarakterer for HLS findes. Vælg 10. klassetrin.

Made by Hjemmesider.dK