49210203

Skolepenge

Skolens økonomi og drift hviler på en kombination af statstilskud og skolepenge fra eleverne.

Skolepengesatser gældende for skoleåret 2023-2024:

3.199 kr. for et barn i BØ – 3. kl.* (inkl. 1.261 kr. for skolefritidsordning).
2.244 kr. for et barn i 4. kl. – 10. kl.

(* til klassen starter i klub, derefter som 4. kl. og opefter)

Der opkræves skolepenge i 11 måneder om året.

Der ydes søskendemoderationer til familier med flere børn (der bor på samme folkeregister adresse), der går på skolen samtidig.

For 2. barn ydes 30% nedsættelse af skolepenge, 3. barn 75% og 4. barn 90% nedsættelse.
Der ydes ikke søskendemoderation for SFO-betalingen

Fripladstilskud:
Det er muligt, at ansøge om nedsættelse af skolepengene, idet der er afsat et beløb til dette formål i skolens budget. Ansøgningsskemaer til fripladser fra staten eller fra skolen kan fås ved henvendelse på kontoret. Af skolens midler ydes der 1/2, 1/3 eller 1/4 friplads.

Ansøgningsskema til skolens egne fripladser kan fås ved henvendelse på kontoret.

Ved optagelse opkræves der et indmeldelsesgebyr, som svarer til en måneds skolepenge.

Skolepenge betales over PBS. Hvis der ønskes anden form for betaling, tillægges et gebyr på kr. 50 pr overførsel.

Ved optagelse til kommende børnehaveklasse skal der udover indmeldelsesgebyret forudbetales 2 måneders skolepenge (august og september).

Udover skolepenge er der forældrebetaling i forbindelse med skolens lejrskoler og rejser.

Nedenstående priser er cirka-priser, da den endelige pris kan svinge lidt fra år til år ved ændrede rejsemål o.lign.

Lejrskole i LA og MB: 600 kr.
Lejrskole i OB: 400 kr.

Rejse til Norge i 6. kl.: 2000 kr. (Herudover indsamler 5/6. kl. forældre ca. 25.-30.000 kr. ved at sørge for mad til sommerfest og kulturjam, samt afholdelse af julebingo. Dette svarer til ca. 1/4 af budgettet for turen.)

Rejse til Bornholm i 7. kl.: 800 kr.

Rejse til England i 8. kl.: 3.500 kr.

Rejse til Tyskland i 9. kl.: 2.500 kr.

Rejse til Kenya i 10. kl.: 5000 kr. plus vaccine, myggenet mm. (pt. 1.000-1.500 kr.)

Hertil kommer lidt lommepenge og evt. gave til værtsfamilie (100-200 kr.) ved udvekslingerne.

Elever og forældre i overbygningen skal understøtte Støtteforeningen for Helsingør Lilleskole’s arbejde med at afholde loppemarked.

Computere

I LA og MB stiller skolen bærbare computere til rådighed på skolen.

Fra 7. klasse skal elever selv medbringe en bærbar computer.


Skolens konto i Jyske Bank: 5050-1081801

Made by Hjemmesider.dK