49210203

Hensyn til naboer & parkering

Vedr. bommen og brug af De Mezas Vej

Styrelsen indskærper, at bommen til enhver tid er lukket og låst.

Bommen må som udgangspunkt kun benyttes, hvis det er strengt nødvendigt at køre op i gården (tung last).

Hvis I vælger at køre ind i gården, skal I læsse bilen af og køre ud igen umiddelbart efter – eller alternativt lukke bommen ned, mens bilen holder i gården.
Husk at låse bommen med hængelåsen.

Det er af stor betydning, at vi overholder vores aftaler vedr. bommen, da skolen har aftale med naboerne om, at vi ville sørge for, at de ikke blev belastet af vores brug af deres vej. Vejen er privat, og det er vigtigt, at vi overholder vores del af aftalen for vores fremtidige muligheder for at bruge vejen.

Af hensyn til vores naboer er det heller ikke tilladt at ryge på naboernes private områder som carporte, gårdområder, opgange og indkørsler. Hvis der ryges på vejene i nærområdet, er det vigtigt, at man rydder op efter sig og sørger for at fjerne cigaretskod og andet affald.

Pas godt på vores børn!

Vi har desværre ikke de mest optimale parkeringsforhold på lilleskolen. Det er derfor ekstra nødvendigt, at alle respekterer den skiltning, der er ved skolen.

Der må ikke standses på skolesiden mellem Bülowsvej og Flynderborgvej (Stopforbud!).

Der må ikke parkeres på modsat side af Fredericiavej. De, der vælger at sætte børnene af på modsatte side af vejen, skal sørge for, at afsætningen foregår på fortovssiden, og ikke ud på kørebanen.

Der opstår ofte farlige situationer, hvor børn løber over kørebanen foran de biler, der kommer om hjørnet fra Flynderborgvej.

Der må under ingen omstændigheder afsættes børn på eller foran De Mezas Vej (den lille private vej ved siden af skolen).

Hvis du vælger at køre dit barn i bil til skole, skal du komme i god tid (gerne inden kl. 8.10) – på den måde
er du med til at sikre, at de børn, der selv kommer gående eller cyklende til skole, får plads på vejen.

Made by Hjemmesider.dK