49210203

Helsingør Lilleskoles fritidsordning kalder vi ”Opsamleren”.

Opsamleren har fokus på børnenes trivsel og udvikling og det at være en del af et fællesskab. Børnene skal have mulighed for at fordybe sig i deres egne lege, men skal også præsenteres for sider af livet de ikke nødvendigvis kender til.

Her er mulighed for at lave drama, kæmpe med sværd, folde sig ud i gymnastiksalen eller bygge borge. Der er plads til at tegne, spille spil og lege. Er der bål eller åbent i sløjd kan man være med til det.

Måske der foregår noget helt andet, som enten børn eller voksne har sat i værk. Vi vil gerne berige hinanden med vores idéer. Gerne blive klogere på, hvordan livet kan se ud gennem andres øjne og gerne have det rart imens.

Hvad vi tænker lidt dybere om børn og deres barndom på Helsingør Lilleskole kan man læse om i vores profil. Udover de faste daglige aktiviteter, er der i løbet af et år et par større temaer, f.eks. Sprog – Vikinger – Opfindelser – Rummet m.m.

Velkommen.

Hvem er vi?

Vi er 5 ansatte i Opsamleren, 4 faste og en årsansat ung medarbejder. For tiden er vi:

  • 3 uddannede pædagoger.
  • 1 uddannet lærer.
  • En ung medarbejder.
  • 1 afdelingsleder som ikke er i fast skema i SFOén

Åbningstider

Opsamleren har åbent på alle skoledage. Vi holder morgenopsamler kl. 7.30-8.20, og åbner igen efter skoletid indtil kl. 17.00, fredag er vi her til kl. 16.00.

Opsamleren følger skolens ferieplan, men holder åbent de 2 første uger af skolens sommerferie for børnene i Lille Afdeling efter tilmelding.

Samarbejde & kommunikation

Et godt samarbejde mellem Opsamleren og hjemmet er en af hjørnestenene i vores fritidstilbud.

Læs også Opsamlerens profil

Forældresamarbejde

Et godt forældresamarbejde er en af hjørnestenene i Opsamleren. Det er betydningsfuldt for det enkelte barns trivsel, at vi voksne har tillid til hinanden og kan arbejde godt sammen, både i fredstid og i krisetid.

Forældre og personale er i daglig kontakt, da vi møder hinanden om morgenen og igen om eftermiddagen, og forældre er altid velkomne til at være en del af vores fælles liv i Opsamleren.

Har I som forældre mulighed for at blive lidt tid i Opsamleren, når I henter jeres barn, opstår der mulighed for et uforpligtende samvær til gavn for alle.

Vi synes, det er vigtigt, at børnene har mulighed for at invitere forældrene med ind i deres eftermiddag, og afholder 4-5 café-eftermiddage i løbet af året, hvor forældrene samtidig har mulighed for at hygge sig en stund med de andre forældre, børn og personale.

Ca. 6 gange om året er der p-dag i både skolen og Opsamleren. Det er dage, hvor lilleskolens personale afholder pædagogiske dage, mens forældre varetager personalets arbejde.

Her opnår forældre en rigtig god indsigt i børnenes hverdagsliv og får samtidig forståelse for personalets arbejdsliv (både som lærer og pædagog).

Forældrenes inddragelse er med til at styrke samarbejdet og fællesskabet på skolen.

Mellem skole og Opsamler

Opsamlerens faste personale arbejder alle som kontaktpædagoger i Lille Afdeling og i 3. klasse, og nogle af os er også at finde som faglærere på skolen. I nogle af timerne vil der derfor være en pædagog fra Opsamleren i klassen.

Pædagogerne er tilknyttet en bestemt klasse, og arbejder derfor særlig tæt med lærerne i denne klasse. Det betyder, at Opsamlerens personale har et rigtig godt kendskab til børnene fra både skoletid og fritid.

Opsamleren har hver dag kontakt med børnenes forældre, hvor der er mulighed for at tale sammen. Det gode kendskab til både børn og forældre er et vigtigt grundlag for forældremøder og skole/hjem-samtaler.

Samarbejdet mellem skole og fritid bliver især tydeligt de gange om året, hvor vi planlægger og afholder fælles projekter:

  • Når vi tager på Lejrskole for 1. til 3. klasse. Lærere og pædagoger tager sammen på lejrskole i august måned.
  • Når resten af skolen er på lejrskole, er børnehaveklassen og 6. klasse tilbage på skolen. I den uge opbygges relationerne mellem de to venskabsklasser.
  • Når vi har vores årlige teater
  • Når vi i maj måned tager en uge i skoven fra morgenstunden til dagen slutter.

Kommunikation

Hvis der sker betydningsfulde ting i barnets liv, vil vi gerne informeres, så vi kan tage hensyn til eventuelle følelsesmæssige forandringer. Nogle børn går lidt stille med deres følelser, og vi vil gerne hjælpe på vej, hvis det er muligt. Sker der på den anden side ting af væsentlig betydning i Opsamleren, vil vi selvfølgelig informere hjemmet.

Opstår der behov for en mere alvorlig samtale, aftaler vi tid til det, gerne i samarbejde med klassens lærer, psykolog eller andre. Barnets kontaktpædagog har oftest et mere indgående kendskab til barnet, men alle voksne i Opsamleren står selvfølgelig til rådighed, når det gælder kommunikation om barnets trivsel, og vi er naturligvis underlagt tavshedspligt.

Kommunikation angående aktiviteter i Opsamleren, p-dage eller andet foregår på Opslagstavlen i børnehaveklassens garderobe. Vi benytter også ”forældreintra” – et lukket mailsystem, hvis der er informationer som skal nå ud til alle forældre.

Forældrenes daglige gang i Opsamleren tynder ofte lidt ud i takt med barnets alder, da de større børn ofte har aftaler om selv at kunne gå hjem. Det er aftaler forældre og personale laver i samarbejde.

Made by Hjemmesider.dK