49210203

Pædagogisk årshjul

Årshjul for oplagte pædagogiske diskussioner på forældremøder

Kl.InfoDiskussionMetoderKoordinator
P-dage, Venskabsvenner, Fællesfødselsdage, Legegrupper
Intro til årshjul (leder)
Hjemmeside (leder)
Traditioner
Fælles fødselsdage / Individuel fødselsdag
Det sociale – Forældrenes fælles ansvar for trivsel.
Forældreture
Formuleret oplæg i små grupper. Formuleret oplæg.
Foredrag / Rollespil
Spil / ring til en ven
Søg i ”Hyttebanken”
Lærere fra LA og den pædagogiske leder. PUV *
Forældre skriver ind til kontoret, der oprettes en ”Hyttebank”
1. kl.ForældrefestDet sociale – Forældrenes fælles ansvar for trivsel.Foredrag / Rollespil
Spil / ring til en ven
PUV*
2. kl.Fælles fødselsdag
Nye tiltag i 3. klasse
Invitation af forældre fra MBKlasselæreren
3. kl.Klub
Brug af mobil
Fælles holdning til børnenes brug af klub
Gode råd og vejledning
Invitation fra klub og forældre fra 4. kl.
Foldere og artikler.
Klasselæreren
PUV*
4. kl.Lege/bage/spisegrupper
Internet Etik
Brug af klub
Hvilke web sider må børnene bruge hvornår og hvordan. Etisk brug af Arto – TIkTok, Facebook o.aAktuelle artikler – diskussionsgrupper.
”Ti gode råd” fastsættes i klassen, Bliver taget op løbende.
Skolens politik ligger på hjemmesiden.
PUV*
5. kl. Hold sammen
Pubertet
Indsamling til Nordensrejsen
Tiltag til fællesskabsaktiviteter.
Hvordan gør vi klar til det store ” indsamlingsår”
Besøg af sundhedsplejersken
Besøg fra 7.kl. forældre
Faste aftaler. Rollespil. (PUV)
Klasselæreren
6. kl. Hal disk / Alkohol og fest
Forberedelse til OB
Om at være forældre i OB
Konkrete aftaler efter oplæg fra ekspert.Besøg af SSPK
Besøg fra OB – lærer og forældre
PUV*
Klasselæreren
7. kl. At gå I OB frem til 10.kl.
I byen, Fester, hjemmetidspunkter
Unge og ansvar: ”Der er håb”
Fælles forældremøde
Skal vi have fælles holdning. Forældreansvar/ læreransvar /elevansvar
Hvordan giver man de ”umulige unger” et ansvar
Præsentation fra 10. Klasses elever
Formuleret oplæg.
PUV*
Klasselæreren
8. kl. klasse- problematikken
Praktik
Alkohol (igen)
Diskussion om presset udefra.
”Hvad kalder verden på”
Praktikkoordination (evt. forældrebank)
Næste år må de drikke til skolens fester – hvordan vil vi takle det?
Besøg fra gymnasiet om optagelsesprøver
Vidensdeling
Kontoret opretter en ”bank” med steder, hvor man kan søge at komme i praktik.
9. kl. ”De dejlige unger”Når vi synes de udvikler sig væk fra os, hvordan ser vi det så som et gode.ForedragsholderPUV
10. kl.StatusHvordan har det været at gå på lilleskolen – eleverne har lavet OSO , hvad skriver de, og hvad synes forældrene.Elever er med på møderne.
Formulerede spørgsmål til forældre og elever.
Lærere og elever.

Desuden har vi et fast debatemne på alle klassetrin:
Diskussion af fælles normer for elevernes brug af digitale kommunikationsformer.

*PUV står for Pædagogisk Udvalg. PUV består af repræsentanter fra styrelsen, ledelsen, lærerne og repperne. PUV fungerer som pædagogisk bindeled mellem organerne på skolen.

Made by Hjemmesider.dK